Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Tack, herr talman! Beträffande social- och miljöutskottets betänkande så kan man konstatera att det egentligen inte finns så mycket mer att tillägga.

  De föreslagna ändringarna är nödvändiga för att EU-parlamentets direktiv om byggnaders prestanda ska kunna genomföras i landskapet. Vi har ingenting emot de föreslagna lagändringarna. Däremot har smärre ändringar av språklig natur gjorts i själva texten.

  Utskottet har behandlat och godkänt det här lagförslaget. Tack, herr talman.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 och 10 §§ landskapslagen om energideklaration för byggnader för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.