Erkännande av yrkeskvalifikationer

Lagförslag LF 15/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda en tidigare brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik