Ersättning till mark- och vattenägare för olägenheter till följd av fartygstrafik

Åtgärdsmotion HM 14/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fartygstrafik, fartyg, ersättning, vattenägare, markägare,
Sidhänvisning: 58, 64, 106, 110, 115;


Åtgärder