Flyttande av den huvudsakliga verksamheten vid Grelsby sjukhus till centralsjukhusets närhet

Åtgärdsmotion HM 35/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: grelsby sjukhus, centralsjukhuset, ålands centralsjukhus
Sidhänvisning: 61, 76, 80, 73, 86;


Åtgärder