Förändring av arbetspensionssystemet för landskapsanställda

Lagförslag LF 16/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, arbetspensionssystemet, landskapsanställda, pension, offentliga sektorn, pensionssystemet, blankettlag, pensionsålder, arbetslivspension, förtida ålderspension
Berörda lagar: ll om tillämpning i landskapet åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn
ll om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare
ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete
ll om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av arbetstidslagen
ll om ändring av 30 och 41 §§ tjänstemannalagen för landskapet åland
ll om ändring av 40 §§ grundskolelagen för landskapet åland
ll om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter til ålands hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser