Förändring av rätten till avbytare

Lagförslag FR 5/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avbytare, lantbrukare, lantbruksavbytare, avbytarverksamhet
Berörda lagar: ll om ändring av ll om avbytarverksamhet för lantbrukare


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Näringarna