Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2024-03-06 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2024-03-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2024-03-04 –
 • Ersättare i Nordiska rådet
  2023-11-08 – 2023-12-11
 • Ordförande i Lag- och kulturutskottet
  2023-11-08 – 2023-12-11
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2023-11-08 – 2023-12-11
 • Ledamot i Ålands lagting
  2023-11-01 – 2023-12-11
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-12-15 – 2023-10-31
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2022-11-09 – 2022-12-14
 • Medlem i Justeringsutskottet
  2021-01-20 – 2023-10-31
 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Herr talman! Bästa lagting och åhörare. Åter har vi en lagstiftning som behöver ändras på grund av ändringar i rikets lagstiftning på grund av social- och hälsovårdsreformen. Eftersom vi sedan tidigare har tagit denna lagstiftning som blankettlag är vi...

  Ändring av blankettlagen om utkomststöd (LF 10/2023-2024) Remissdebatt Gruppanförande 2024-04-24 15:43:48
 • Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Oljekatastrofer i vårt Östersjön och framför allt i våra närområden är bland det värsta som kan inträffa och drabbar såväl växt- som djurliv för lång tid framåt. Att Finland nu går in för att upphäva...

  Miljöskadeavgifter (LF 8/2023-2024) Remissdebatt Gruppanförande 2024-03-20 13:26:28
 • Fru talman! Skärgården är ofta debatterad i denna sal. Oftast handlar det om färjor som är gamla och dyra och smutsiga. Annars handlar det om en minskande och åldrande befolkning men tyvärr är det få som kommer med några lösningar. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2024 (BF 1/2023-2024) Remissdebatt Anförande 2023-11-14 15:56:55