Mikael Lindholm

Mikael Lindholm

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2019-11-06 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Vice ordförande i Social- och miljöutskottet
  2015-11-04 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Fru talman! Arbetet med att motverka spridningen av invasiva arter är viktigt och behöver tas på allvar. Därför är det naturligtvis bra att vi ser till att vår lagstiftning är tidsenlig och fyller EU:s krav. Läser man sedan igenom liggande lagförslag...

  Invasiva främmande arter (LF 8/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-03-09 13:18:24
 • Herr talman! Jakten är en av de största fritidssysselsättningarna på Åland. Över 3 000 ålänningar löser årligen jaktkort och trenden är att antalet kvinnliga jägare ökar, om än från blygsamma nivåer. Jakten är en brobyggare mellan alla åldrar och...

  Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" (M 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2019-12-16 17:50:18
 • Tack, herr talman! Jag ska i detta anförande uppmärksamma en på senare år hårt ansatt yrkesgrupp som hamnat i radarskugga. En yrkesgrupp som faktiskt är hållbarare än de allra flesta. Jag talar förstås om Fiskarkåren inom det kustnära fisket på Åland...

  Förslag till Ålands budget för år 2020 (BF 1/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2019-11-13 16:46:33