Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning

Lagförslag FR 10/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: yrkeshögskoleutbildning, studiestöd, utbildning,
Sidhänvisning: 50, 51, 59, 81, 83, 86, 88;
Berörda lagar: 1. landskapslag om ändring av 38 § landskapslagen om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning
2. landskapslag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om studiestöd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott