Förslag till budget för landskapet Åland år 2002

Lagförslag FR 3/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget,
Sidhänvisning: 16, 22-25, 37, 41-54;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter