Förslag till första tilläggsbudget för år 2002

Lagförslag FR 22/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budget, tilläggsbudget,
Sidhänvisning: 126, 127, 135, 138, 141, 142, 143;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter