För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM DEN 19 NOVEMBER 1999 KL. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Sarin-Grufberg, ltl Sjöstrand och ltl Christer Jansson).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag den 19 november anhåller ltl Jansson på grund av rättegång i tingsrätten, ltl Sarin-Grufberg på grund av kommunalt uppdrag och ltl Sjöstrand på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Föredrages för bordläggning ärende nr 1:

   

  Talmannens i 64a lagtingsordningen avsedda förslag till lantrådskandidat.

   

  Lagtinget utsåg den 5 november 1999 avdelningschefen, ltl Olof Erland till lantrådskandidat med i 64a § lagtingsordningen avsett uppdrag. Ltl Erland har i en skrivelse daterad den 17 november 1999 meddelat talmannen att han inte förmår lägga fram något förslag till landskapsstyrelse i enlighet med sitt uppdrag och lagtingsordningens bestämmelser.

   

  Har lantrådskandidaten lämnat ett sådant meddelande skall talmannen enligt 64b § 2 mom. lagtingsordningen förelägga lagtinget förslag till annan lantrådskandidat. Enligt 68b § arbetsordningen skall talmannen vid plenum framföra sitt förslag varefter ärendet bordläggs till  avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag.

   

  Med stöd av nämnda bestämmelser och efter förnyade överläggningar med lagtingsgrupperna föreslår jag därför att lagtinget till lantrådskandidat måtte utse nuvarande vicelantrådet Roger Nordlund.

   

  Talmannens förslag föreslås härmed bordlagt till plenum inkommande måndag den 22  november 1999. Kan bordläggningstiden omfattas? Omfattat. Förslaget är bordlagt till  plenum den 22 november.

   

   

   

  Föredrages för remiss ärende nr 2:

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst. (RP nr  1/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion. Ärendet remitteras utan diskussion till lagutskottet.

   

   

  Föredrages för remiss ärende nr 3:

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. (RP nr 2/1999-2000).

   

  Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion. Ärendet remitteras utan diskussion till lagutskottet.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Republikens presidents framställning med förslag till lagar om ändring av självstyrelselagen för Åland och 17 § jordförvärvslagen för Åland. (RP nr 3/1999-2000).

   

  Ärendet upptas till behandling vid lagtingets plenum den 24.11.

   

  Lagtingets nästa plenum blir måndagen den 22 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 9.40).