Svar för kännedom

  • Svaret på spörsmålet eller meddelandet om att svar inte avges ska delas ut på ledamöternas bord. Efter det att svaret eller meddelandet föredragits
    för kännedom ska det enligt 42 § i arbetsordningen upptas till behandling vid ett plenum som hålls tidigast följande dag. Svaret upptas till
    behandling vid plenum den 5 september 2022.