Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 3/2019-2020 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2020-03-11

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2020-05-18

    FöredrasBeslut