Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 1/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2020-11-03

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2020-11-30

    FöredrasBeslut