Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen

Frågestund F 4/2020-2021 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2021-01-25

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2021-04-07

    FöredrasBeslut