Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 5/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2021-01-25

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2021-06-02

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2021-06-02

  Slutbehandlat