Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 6/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2021-09-13

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2021-09-22

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2021-09-22

  Slutbehandlat