Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 2/2021-2022 (under behandling)  

Åtgärder

  • 2021-11-15

    Inkommet ärendeInkommet

    Från: Ålands lagting

  • 2022-01-26

    FöredrasBeslut