Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2023-04-17

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2023-05-22

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2023-05-22

  Slutbehandlat