Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2023-09-06

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2023-09-13

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2023-09-13

  Slutbehandlat