Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

Frågestund F 2/2023-2024 (slutbehandlat)  

Åtgärder

 • 2024-01-25

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Ålands lagting

 • 2024-03-06

  FöredrasBeslut

  Läs protokollet

 • 2024-03-06

  Slutbehandlat