Främjande av kulturlivets förutsättningar i skärgården

Åtgärdsmotion HM 3/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kultur, kulturliv, skärgård
Sidhänvisning: 52, 60, 75, 127;


Åtgärder