Funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020

Landskapsregeringens meddelande M 3/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: meddelande åtgärdsprogram, funktionshinder, funktionshinderspolitiska åtgärdsprogram, digitalisering,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser