Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

Val V 6/2001-2002 (slutbehandlat)  

Åtgärder