Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Ledamot Mika Nordberg (M) Gruppanförande | 15:31

  Talman! Jag tycker att det är bra att vi i lagtinget kan lyfta det här lagförslaget i remissdebatten i dag, trots att inte ansvarig minister är på plats och kan presentera det desto mera.

  Läser vi de handlingar vi har fått så är det ett ganska okomplicerat direktiv som kommer från EU. Det här lagförslaget borde egentligen redan ha varit igångsatt den 6 augusti 2023. Jag tycker att det är på sin plats att vi går vidare och kan behandla det här lagförslaget i lag- och kulturutskottet.

  Vi från Moderaterna stöder den här lagframställningen. Det här kommer att förbättra för näringsidkarna i transportbranschen. Det handlar ju kort och gott om att ändra direktivet om användning av hyrda fordon utan förare för godstransporter. Det här kommer att vara en möjlighet för åländska företag i transportbranschen att tillfälligt under 30 dagar kunna hyra in ett fordon ifrån andra EU-länder. Det har de ju nytta av till exempel om det skulle bli tekniska problem som kan vara komplicerade att få åtgärdade, eller om det är ett annat specialuppdrag som ska göras. Du kanske har många fordon i din fordonsflotta, men det här är ett sådant speciellt fordon så det går inte att få tag på ett sådant fordon här på hemmaplan. Då finns det alltså möjlighet, för att genomföra det här uppdraget, att hyra ett sådant fordon från övriga EU-länder.

  Kort och gott så kan man säga att denna lag kommer att underlätta för företagen att upprätthålla sina åtaganden gentemot slutkunder och ålänningar. Jag ser fram emot att få behandla den här lagen i lag- och kulturutskottet.


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Gruppanförande | 15:33

  Talman! Det är kul att vara tillbaka i lagtinget.

  När jag läste rubriken på detta lagförslag trodde jag att det innehöll någon reglering av självgående bilar utan förare med tanke på rubriksättningen. När jag sedan fördjupade mig i lagförslaget insåg jag att så var inte fallet.

  Man kunde konstatera att förslaget ger innehavare av trafiktillstånd för godstrafik rätt att använda ett utlandsregistrerat fordon för godstransporter på Åland under en månad utan att fordonet behöver vara registrerat här. Det är alltså fråga om en avreglering - förenkling. Konstaterade också att lagförslaget baserar sig på en förordning.

  Lagen är gynnsam ur ett näringsperspektiv, som vi också hörde här av Moderaterna och Mika. Jag funderade vad utfallet av lagen kunde vara i praktiken och som hästtjej så tänkte jag genast på om man t.ex. som hästföretagare hyr en hästbil för transport från annat land får man köra den på Åland i 30 dagar utan problem innan man behöver anmäla fordonet till fordonsmyndigheten. Jag blev sedan lite osäker på vad som exakt menas med begreppet “godsfordon” då jag inte hittade någon närmare definition av begreppet i lagen. Jag kunde av lagförslaget utläsa att de som berörs av regleringen är företag med trafiktillstånd för yrkesmässig trafik som bedriver godstransporter och som önskar hyra fordon.

  Centerns lagtingsgrupp välkomnar alltid lagar som underlättar för näringsverksamhet och som har till syfte att minska byråkratin. Vi ger därför tummen upp för denna avreglering och jag ser fram emot att vidarebehandla lagen i utskottet där jag också får chansen att få begreppet godstransporter tydligare definierat. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.