Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem

Republikens presidents framställning RP 11/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: framställning, havsföroreningar, avfall

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser