Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 5/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, konvention, miljö, miljökonsekvens, miljökonsekvensbeskrivningar, gräns, gränsöverskridande

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser