Godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 7/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: gibraltar, skatt, fördrag, skatteärende, avtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser