Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 1/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen Sökord: fördrag, cariforum-staterna, eu, parterskap, ekonomi,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser