Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 3/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, officiella handlingar

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser