För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  2          Godkännande av det fördjupande partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Republiken Kazakstan

  Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Båda dessa ärenden har sänts till landskapsregeringen för utlåtande den 6 oktober 2016. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  3          Kulturhistoriskt värdefulla föremål

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016.

  4          Ny blankettlag om utrustning och säkerhetssystem samt ny blankettlag om explosiva varor

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2016.

  5          Om förvaltning av fonder för inrikesfrågor på Åland

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07. 11.2016.

  6          Bassamfundslagstiftning

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 07.11.2916.

  7          Ny blankettlag om anmälda organ

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

  8          Marknadskontroll

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

  9          Elsäkerhet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09. 11.2016.

  10        Hissäkerhet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 09.11.2016.

  11        Förslag till budget för landskapet Åland för år 2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 14.11.2016.

  Talmannen påminner om att budgetmotioner enligt arbetsordningen 32 § ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter att budgeten antecknats för kännedom, alltså senast fredagen 11.11.2016 klockan 12.00.

  12        Ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

  13        En åländsk gymnasieexamination

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

  14        Grundläggande privatekonomi i skolan

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.

  15        Centraleuropeisk tid

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum 21.11.2016.