Godkännande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologiskt mångfald

Republikens presidents framställning RP 10/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, republikens presidents framställning, förordning, ikraftträdande, biologisk mångfald

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser