Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar

Republikens presidents framställning RP 1/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, konvention, luftföroreningar, organiska föroreningar

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser