Andra behandling

  • Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

    Diskussion. Ingen diskussion.Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

    Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.