Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten

Republikens presidents framställning RP 2/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: internationella konventionen, fartygs barlastvatten, miljöskyddslagen, sjöfart, fartygssäkerhet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser