Godkännande av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation...

Republikens presidents framställning RP 7/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin och de därtill fogade tilläggsprotokollen om förbud mot kloning av människor och om transplantation av organ och vävnader av mänskligt ursprung samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i dessa som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 11 kap. 11 § och 47 kap. 3 § i strafflagen
Sökord: skydd, mänskliga rättigheter, värdighet, biologi, medicin, kloning, transplantation, organ,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser