Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart

Republikens presidents framställning RP 7/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder