Godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt till lagar som har samband med den

Republikens presidents framställning RP 4/2023-2024 (slutbehandlat)  

Åtgärder