Godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 6/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Föreslåsatt Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet om investeringsskydd faller inom landskapets behörighet.

Åtgärder