Godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore

Republikens presidents framställning RP 9/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder