Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Roger Eriksson

  Fru talman! På grund av att vår ordförande Harry Jansson är frånvarande idag så fick jag det här uppdraget för en halvtimme sedan.

  Jag konstaterar att det här ärendet inte är omfattande. Det här är republikens presidents förslag som vi har haft till behandling i lagutskottet. Lagutskottet har också tagit del av landskapsregeringens utlåtande. Vi konstaterar det här berör Ålands behörighet i landskapsförordning om fordons konstruktion, utrustning, skick, användning och belastning i körkortslagen.

  Med beaktande av det som framfördes i remissen så kunde vi också konstatera att det finns egentligen ingen orsak till att landskapet ska stå utanför det här. Vi förespråkar att lagtinget ska ge sitt bifall till det här.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.