Godkännande av regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder