Remissdebatt

  • Talmannen föreslår en gemensam diskussion om ärendena 2-8. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


  • Ingen diskussion. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.