Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Talman! För formens skull vill jag upplysa samtliga närvarande idag i lagtinget att lag- och kulturutskottet förordar att lagtinget inte ger sitt bifall till den föreslagna förordningen.

  Talmannen

  Begärs ordet ytterligare? Diskussionen är avslutad. Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget i enlighet med lag- och kulturutskottets betänkande.

  Kan lagtinget enhälligt besluta att lagtinget inte ska ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt beslutat att inte ge sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.