Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning RP 9/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Infrastruktur och trafik m.m.