Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal

Republikens presidents framställning RP 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Åtgärder