Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Harry Jansson (C) Anförande | 13:02

  Talman! Ärade kolleger! Lag- och kulturutskottet har handlagt en ganska odramatisk fråga. Ännu en gång är det frågan om ändringar av det system som styr postutdelningen världen över.

  Jag kan säga att det är odramatiskt och därför har vi under årens gång konstaterat att Åland är alltid involverat på det sätt som det är tänkt vad gäller hörande etc. Och också på det viset att Ålands post har hela tiden fått insyn och inflytande i de processer som föregår de beslut som fattas inom ramen för världspostkonventionens samarbete.

  I och med att de nu aktuella förändringarna av grundläggande avtalen är mer av teknisk karaktär och inte har några särskilda praktiska konsekvenser och inte heller står i strid med självstyrelselagen eller annat fall får andra negativa konsekvenser, så förenas utskottet i landskapsregeringens åsikt om att lagtinget kan och bör ge sitt bifall till ikraftträdande av denna förordning. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.