Godkännande av världspostkonventionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 14/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, världspostkonvention, konventionen, konvention

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser