Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 6/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, skatt, beskattning, inkomstskatt, inkomstbeskattning, jersey, guernsey

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser