Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Republikens presidents framställning RP 2/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: slovakien, skatt, dubbelbeskattning,
Sidhänvisning: 15, 17, 20, 21, 23, 26,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser